Though no one  can go back and make a brand new start, anyone can start from now and make a brand new end

Klinikker  København K og Dragør

Alle mennesker fortjener at trives og have livskvalitet. Jeg brænder for, at mennesker til trods for svære udfordringer igen finder fodfæste og balance i tilværelsen. Således at den enkelte kan få det bedste mulige ud af livet.

På tidspunkter i livet oplever alle at stå over for udfordringer, som kan være svære at håndtere og at stå over for forhold vi gerne vil lære at kunne håndtere bedre.

Det kan være en genvej at tale med en psykolog, som kan bidrage og hjælpe til at komme igennem de udfordringer, vi har.

Jeg er fra 1970 og uddannet psykolog, autoriseret med mange års erfaring og efteruddannelse inden for kognitiv behandling. Samtidig har jeg en bachelorgrad i strategi og ledelse fra England. Herudover tager jeg løbende kurser for til stadighed at vedligeholde og forbedre mine kvalifikationer. Jeg modtager løbende supervision på mit arbejde.

Den kognitive tilgang tager udgangspunkt i et ligeværdigt forhold mellem klient og psykolog og bygger på et samarbejde med udgangspunkt i den enkeltes nuværende situation. Tilgangen har fokus på brugbare redskaber og er målrettet. Mange vil opleve bedring selv efter få samtaler.  Se mere om hvorledes jeg arbejder med kognitiv terapi under fanen kognitiv terapi.

Effekten af kognitiv behandling er yderst veldokumenteret.

Jeg har erfaringer fra både store og små virksomheder, nationale og internationale. Mine erfaringer fra erhvervslivet er et godt supplement til det psykologiske arbejde, når det handler om organisatoriske og arbejdsrelaterede udfordringer, som er del af det, jeg beskæftiger mig med i form af stressbehandling, konflikthåndtering, lederudvikling og coaching.

Min klinik ligger i hjertet af København K – tæt Frederiks Holm Kanal, Strøget og Hovedbanegården og Tivoli. I klinikken i København K tager jeg kun privatbetalende eller med sundhedsforsikring.

Min anden klinik er i det smukke Dragør i et Sundhedshus. I denne klinik modtager jeg også henvisninger fra egen læge.

Udover det terapeutiske arbejde har jeg supervision af grupper. Ring og hør nærmere omkring dette.

Desuden har jeg hvert år rigtig mange krisepsykologiske opgaver af både enkelt individer og større grupper. Ring hvis du eller din virksomhed har behov for Akut Krisepsykologiske hjælp.

Jeg vil glæde mig til at høre fra dig.

Venlig hilsen

Josefine Dam Mejer