Mange undersøgelser viser, at kognitiv behandling er meget effektivt til at hjælpe mennesker ud af en depression.  Det er også påvist at kognitiv terapi er mere effektiv til at forebygge nye depressioner end hvis man udelukkende behandler en depression med medicin.

Depression er en meget almindelig lidelse. Hver 6. dansker oplever på et tidspunkt i livet depression. Mellem 5 og 8 % af den voksne befolkning i Danmark er hver dag socialt hæmmet grundet depression svarende til mellem 200.000 – 300.000 mennesker.

De symptomer som kan være til stede ved depression er nedtrykthed, manglende lyst og interesse samt nedsat energi og øget træthed. Herudover kan man opleve nedsat selvtillid og selvfølelse, selvbebrejdelser eller skyldfølelse. Desuden kan man have søvnforstyrrelser, hvor man typisk vågner tidligt og mange har det sværest om morgenen.  

Nogle bliver irritable og andre kan opleve, at de ingen følelser kan mærke og det kan være skræmmende at opleve. Fx pludselig ikke at kunne mærke kærlighed til sine børn eller andre nærtstående. Nedsat sexlyst er også normalt ved en depression. Man kan også opleve selvmordstanker eller tanker om at livet ikke er værd at leve.

Depression kan have forskellige sværhedsgrader: Fra mild til moderat til svær depression. Ved svær depression kan det være godt at tale med en læge om evt. supplerende medicinsk behandling til terapien.