Har man valgt at leve sammen, har man også valgt fra tid til anden at have uoverensstemmelser. Ikke to mennesker er ens og forskelligheder giver anledning til manglende forståelse for hinandens behov og motiver.

Konfliktniveauet kan nå et niveau, hvor det ikke længere er muligt at forstå modparten og dennes behov og motiver. Her kan det være nødvendigt at få hjælp udefra for at genetablere en gensidig forståelse for hinanden og hinandens adfærd. Kunsten er at finde en fælles vej og forebyggelse er altid lettere end helbredelse. Samtidig med en erkendelse af, at også samliv består af både op og nedture præcis som livet i almindelighed.

Første skridt i parterapi er således et fælles mål for terapien. Det er væsentligt at begge parter er indstillet på det samme og der er en fælles forventningsafstemning omkring, hvad et godt samliv indeholder.

Herefter at parterne får træning og øvelse i at lytte og forstå modpartens behov og drømme. Sidst hvorledes man med udgangspunkt i en fælles forståelse kan opretholde et samliv, hvor begge parter trives og får indfriet deres forventninger til samlivet.