Alle kan i perioder får problemer i forbindelse med at få den tilstrækkelige søvn, som er nødvendig. Det antages at mellem 6 – 10 % af befolkningen har søvnvanskeligheder, det kan være problemer omkring indsovning, urolig søvn med opvågninger, tidlig opvågning om morgenen eller for megen søvn.

Nogen gange kan søvnforstyrrelserne forklares udfra forhold i livet, som giver anledning til søvnforstyrrelser og andre gange kan det være svært umiddelbart at finde forklaringen. Uanset kan det være en hjælp via kognitiv behandling at få nogle metoder og teknikker, som kan ændre søvnforstyrrelserne og skabe nye søvnmønstre.

Betydningen af passende søvn er væsentlig for kroppens og hjernens genopbygning, som finder sted under søvnen. Søvnbesvær skaber ikke alene uoplagthed, men hæmmer  kroppen i at restituere, herved mindskes immunforsvar og kroppens mulighed for at yde optimalt. Samtidig har manglende søvn betydning for hukommelsen, hvor koncentration og indlæring mindskes. Desuden har søvn betydning for ens appetit, hvor manglende søvn typisk giver øget appetit.

Et godt søvnmønster har derfor væsentlig betydning for livskvaliteten.