Kognition betyder ”tænkning” og er en hjørnesten i den kognitive behandling. Grundlæggeren af kognitiv terapi er psykiateren Aron T. Beck, der i 1950’erne startede med at udarbejde en terapimetode, som tager udgangspunkt i samspillet mellem tanker, følelser, adfærd og krop, og hvorledes disse har en indbyrdes påvirkning af hinanden.

Metoden er siden blevet udviklet, og det er den terapeutiske metode, som er bedst underbygget af empirisk forskning, hvor den viser god effekt på de allerfleste psykiske lidelser.

Hvordan arbejder jeg?

Et behandlingsforløb vil altid blive tilpasses til dig, dine behov, din situation og dine udfordringer. Til trods herfor er nedenfor skitseret nogle af de elementer, som ligger til grund for den kognitive behandling af alle klienter.

 • Kognitiv terapi forudsætter en sund terapeutisk alliance
  Terapien bygger på et ligeværdigt forhold mellem psykolog og dig. Terapien bygger på empati, indlevelse, respekt og anerkendelse af dine kompetencer og indsigt i din egen situation.
 • Kognitiv terapi lægger vægt på samarbejde og aktiv deltagelse
  Terapien forløber som et gensidigt teamsamarbejde, hvor psykologen sikrer ramme, struktur og retning, men i et samarbejde med dig og med udgangspunkt i dine udfordringer og behov.
 • Kognitiv terapi lærer dig at identificere, evaluere og forholde dig til uhensigtsmæssige tanker og antagelser for trivsel
  Ofte oplever man, når man har det svært, at have et negativt syn på sig selv, omverdenen og fremtiden. Der arbejdes i terapien med at forholde sig til disse tanker og antagelser og finde alternative og nye måder at anskue det på.
 • Kognitiv terapi bruger en række forskellige teknikker til at ændre tankegang, humør og adfærd
  Anvendte teknikker vil afhænge af den udfordring, du har, og teknikker og metoder tilpasses i forhold til dette. Der vil ud over anvendte teknikker og metoder i selve terapien anvendes forskellige former for hjemmearbejde, således at effekten af terapien når ud over det terapeutiske rum og integreres i din hverdag og dit liv.
 • Kognitiv terapi har undervisningskarakter og er rettet mod at lære at blive ens egen terapeut med hovedvægt på forebyggelse og tilbagefald
  Det er væsentligt, at effekten af terapien varer ved. Derfor gøres du til eksperten, og psykoeducation (læren om egen lidelse) vægtes højt. Hvis man eksempelvis lider af angst, gives der en indføring, i hvad angst er, hvordan den opstår, hvad der opretholder den, og selvfølgelig hvorledes man kommer den til livs.

  Selv om der er rigtig mange mennesker, der på et tidspunkt i livet rammes af en psykisk lidelse, afstedkommer det ofte oplevelsen af at være alene. De symptomer, man oplever, virker skræmmende, og det kan være svært at genkende sig selv, ens tanker og adfærd. Derfor er et vigtigt element i kognitiv behandling at skabe forståelse for den lidelse og de symptomer, man oplever, og herved genetablere tryghed og fodfæste.

 • Kognitiv terapi er målrettet og problemfokuseret
  Der rettes særlig opmærksomhed mod de forhindringer, der betyder, at du ikke kan gøre de ting, du gerne vil, og hvorledes man  kan løse de udfordringer, som er til hinder for at nå målsætningen og den livskvalitet, som du ønsker.
 • Kognitiv terapi fokuserer på nutiden
  Der rettes i terapien fokus på de udfordringer, du oplever her og nu. En lettelse af disse udfordringer vil betyde symptomlindring, og herved skabes der grundlag for ressourcer og energi til at etablere nye tanker og adfærdsmønstre. Til tider giver det god mening og er nødvendigt at se på den livsbagage, vi alle har, og hvordan den påvirker vores nuværende liv.
 • Kognitiv terapi søger at være tidsbegrænset
  Behandlingen strækker sig ikke over år, og de fleste vil opleve bedring allerede efter få konsultationer. Et forløb vil typisk være fra 4 til 14 konsultationer og strække sig over 3 måneder til knap et år. Mange vil herefter engang imellem søge tilbage for at opretholde ret kurs og trivsel.

Sammenfattet

Helt overvejende er det væsentlige at møde mennesker, hvor de er. Jeg tror på, at alle mennesker har skjulte ressourcer og muligheder, og alle fortjener at have det godt.

Jeg ligger vægt på, at terapien skal være en god oplevelse, som gør en forskel både nu og i fremtiden. Det er for mig derfor vigtigt, at terapien når ud over det terapeutiske rum og gør en forskel i det liv, du lever.

Terapien foregår i samarbejde, og vi finder i fællesskab frem til, hvordan du bedst kan hjælpes med de udfordringer, du står overfor.

Derfor vil terapien være anerkendende, hvor du motiveres og får troen på, at tingene kan være anderledes og bedre end nu. Du vil gennem terapien få metoder, teknikker og opgaver, som muliggør forandring i dit liv, genetablering af balance i tilværelsen og en god livskvalitet. Desuden anvender jeg indimellem humor, hvilket kan være befriende, når man beskæftiger sig med vanskelige forhold i livet.

Typisk vil du ved vores første møde fortælle, hvordan du ser de udfordringer, du står overfor, og vi vil i fællesskab lave en plan for, hvordan vi griber det an. Vi vil se på, hvad der har skabt situationen, hvad der opretholder den, og hvordan vi forandrer den.

Jeg arbejder primært ud fra den kognitive referenceramme. Herudover inspireres jeg også af andre metoder. Eksempelvis positivpsykologien, som vægter at se ressourcer frem for begrænsninger og har et forebyggende element i dens tilgang. Og desuden den systemiske/narrative psykologi, som vægter samspillet i forhold til andre og ser på den historie, vi har om os selv.

For at tydeliggøre den kognitive terapis tanke, og hvordan jeg arbejder, er her den kognitive anti-jantelov, som fint understreger, hvorledes kognitiv terapi og jeg anskuer mennesket.

Den kognitive anti-jantelov

Ikke alene bygger kognitiv terapi på et ligeværdigt samarbejde, men ganske enkelt på at ethvert menneske er unikt, særligt og noget værd. På denne baggrund er den kognitive anti-jantelov skabt:

 • Du skal altid tro på, at du er noget værd (og lede efter beviser herfor).
 • Du skal tro på, at vi – du og jeg – er ligeværdige.
 • Du skal tro på, at vi er kloge og kompetente på hver vores områder.
 • Du må gerne tro, at du ved mere, end jeg gør – jeg er overbevist om, at jeg kan lære meget af dig.
 • Du skal tro på, at du duer til noget, så du kan bevare motivationen til at udvikle dine færdigheder, opbygge dine ressourcer og gå efter det, du har brug for.
 • Du skal tro på, at nogen bryder sig om dig, og at du fortjener kærlighed og accept.
 • Du skal tro på, at du kan lære noget, alene og sammen med andre.
 • Du skal tro på, at du kan dele med andre og samarbejde, selv om der er meget, du må gøre alene.
 • Du skal kunne le og lege og more dig – også selv om du har seriøse opgaver at varetage.
 • Du er ikke alene – de andre har de samme behov.

Jeg håber, at ovennævnte har givet et indblik i, hvad kognitiv terapi er, og hvordan jeg arbejder.