Alle kender til følelsen af angst, det er et urinstinkt hos mennesket at reagere med angst, hvis man oplever en fare og et sundt instinkt, som gør os i stand til at bekæmpe en fare. Men får man angst, hvor der ikke er tale om en reel fare og er angsten hæmmende for ens livsudfoldelse, så er der tale om en angstlidelse.

Angstlidelser er langt mere udbredte, end de fleste er klar over. Næsten en fjerdedel vil på et tidspunkt i deres liv opleve det. Angst kan ofte være uhyre simpelt at behandle til trods for, at det opleves aldeles ubehageligt. Kognitiv terapi er den meste effektive psykologiske behandling ved angstlidelser, viser megen forskning.

I det følgende en meget kort beskrivelse af de forskellige typer af angstlidelser, som kan optræde i forskellige grader.

Enkeltfobi:

Er angst for specifikke ting, nogle af de typiske er højder, små lukkede rum ex. elevatorer, og visse dyr som ex. edderkopper, slanger, mus og fugle.

Panikangst:

Et panikanfald er et anfald af voldsom angst, så voldsomt at nogle tror, de skal dø og har fået et hjerteanfald, da symptomerne er så fysisk voldsomme. De typiske symptomer er hjertebanken, trykken for brystet, kvælningsfornemmelse, svimmelhed og uvirkelighedsfølelse. Der kan også ofte opstå tanker om, at man er ved at blive sindssyg eller er ved at miste kontrollen over sig selv.

Panikanfald er udover de fysiske symptomer kendetegnende ved at være tilbagevendende, pludseligt opstående og uforudsigelige.

Agorafobi:

Begynder man at have svært ved ex. at gå i butikker, eller køre alene med tog eller bus, eller være hvor der er mange mennesker, så kan det være agorafobi. De fleste der oplever agorafobi begynder at undgå de steder, hvor angsten kommer, men denne undgåelse forstærker faktisk angsten på sigt og gør den værre.

Hvis man lider af agorafobi, vil man ofte få anfald af panikangst også.

Socialfobi:

Ved social angst eller social fobi har man svært ved at være sammen med andre i sociale sammenhænge fx skole, fester eller middagsselskaber. Grundlæggende er frygten, hvordan andre vurderer en og forventningen er, at andres vurdering er kritisk. Mange gør sig tanker om, hvordan man skal starte eller holde en samtale i gang og om man i andres øjne er pinlig i sin optræden eller i det, man siger.

Mange der lider af socialfobi er bange for at rødme, svede eller ryste på hænderne og frygter, at andre kan se, at de er nervøse. Typisk begynder man at undgå de sociale situationer, som er svære og umiddelbart er undgåelse en lettelse, men på længere sigt forstærker det angsten.

Generaliseret angst:

Denne form for angst er ikke knyttet til bestemte situationer, men er en general bekymringstendens om potentielle fremtidige ”katastrofer”. Det kan være frygt for store katastrofer som død og ulykke hos sine nærmeste eller frygt for ting, som kan gå galt dagligdagen fx hvis man skal på en rejse og hvor man begynder at frygte alt, som kan gå galt på turen. Den store tankeaktivitet om alt der kan gå galt er meget belastende og udmattende.

Posttraumatisk belastningssyndrom (PTSD):

Hvis man har været udsat for én meget voldsom oplevelse som fx svære trusler, overfald, trafikulykke eller krig, eller man har overværet andre være udsat for lignende meget voldsomme oplevelser, så kan nogle udvikle PTSD.

Det er en meget smertefuld tilstand, som kan være præget af tilbagevendende genoplevelser af traumet eller erindringer, der trænger sig på og mange undgår situationer, der associeres med traumet. Generelt præges ofrene af uro, koncentrationsbesvær, søvnproblemer og vanskeligheder med t indgå i sociale sammenhænge.

Obsessiv-kompulsive tilstand (OCD):

OCD er tilbagevendende tvangstanker (obsessioner) og/eller tvangshandlinger (kompulsioner), som man oplever ikke kunne kontrollere, selvom man godt kan indse, at de er urealistiske eller nytteløse. De fleste mennesker har små tvangstanker eller handlinger, som selvfølgelig ikke kan betegnes som OCD og ikke er en sygdom. Eksempelvis trykker mange håndtaget ned en ekstra gang, når de har låst døren, inden de går hjemmefra, tiltrods for at de egentlig godt har hørt klikket fra låsen.

Klassiske OCD symptomer er frygt for bakterier, som gør, at man føler sig tvunget til at vaske sine hænder alt for mange gange.  Andre bliver bange for egne tanker om at gøre skade på de mennesker, de holder mest af og de må derfor gøre en masse ritualer for at forhindre det.