Coaching er ikke terapi og adskiller sig fra terapi ved kun at fokusere på specifikke udfordringer og sætte sig målsætninger for at få dem løst. Coaching er en neutral og faciliterende hjælperrolle, hvor der etableres et magtfrit og fortroligt rum.

I processen arbejdes med den enkeltes ressourcer og udviklingspotentiale på baggrund af ønsker og mål. Coaching tager udgangspunkt i behovene i nuet og karakteres ved, at der ikke gives svar eller rådgivning, men alene spørgsmål.

At en anden stiller spørgsmål til den enkeltes situation og retning mod et givent mål, kan være en genvej og effektiv metode for at nå og nærme sig de mål og ønsker, man har.

Coaching kan anvendes indenfor alle områder af tilværelsen og er særdeles velegnet i forhold til arbejdsmæssige forhold som leder eller medarbejder.