Har du som virksomhed, gruppe eller individuelt behov for akut psykologisk hjælp, kan jeg kontaktes via SMS eller telefonbesked.

Den måde, hvorpå jeg forestår det akutte krisepsykologiske arbejde, kan lidt forsimplet opdeles i tre overordnede dele.

  1. Erfaringer viser, at det efter en kritisk hændelse er hjælpsomt at få en gennemgang af hændelsesforløbet ud fra fast gennemarbejdet model. Erfaringsmæssigt ved man, at en professionel gennemgang af det samlede hændelsesforløb kan være med til at skabe indre ro og mindske risikoen for episoder og mistrivsel sidenhen.

    Ofte er tingene gået ganske stærkt, og der har været flere involverede. Når alle er samlet og bliver talt igennem hændelsen, skabes der et overblik og en forståelse af det skete. Det bliver ikke en fragmenteret hændelse, hvor den enkelte ikke kan forstå helheden. Vi gennemgår yderligere, hvad I har gjort jer af tanker om det skete, og hvordan I har det med det. Herved skabes der en samlet fortælling, som giver overblik over det skete, og I er bevidste om, hvordan de andre involverede har det. Samlet giver dette et godt afsæt for at skabe indsigt og ro omkring hændelsen.

  1. Herudover gennemgår vi, hvilke reaktioner man kan få efter at have oplevet noget traumatisk. Og naturligvis hvad man kan gøre for at håndtere og afhjælpe de symptomer, som kan komme.
  1. Afslutningsvis en samtale om, hvordan man som individ og virksomhed skal håndtere en traumatisk oplevelse, så man kan komme godt videre og lære at leve med det skete på en god måde.

Det anbefales, at krisepsykologisk arbejde først påbegyndes seks timer efter den kritiske hændelse.

Der kan godt foretages en akut samtale mindre end seks timer efter en kritisk hændelse med en leder eller ledelse som sparring i forhold til, hvorledes situationen håndteres bedst muligt i forhold til medarbejdere og eventuelt deres pårørende.

Nogle vil efterfølgende have behov for et individuelt samtaleforløb, ligesom det nogle gange giver rigtig god mening at samle en gruppe igen efter noget tid og tale om, hvordan det går, og hvad man yderligere kan gøre nu, hvor hændelsen er på afstand, men stadig påvirker de implicerede.

Priser ved akut psykologisk hjælp:

Akut-tillæg inden for 48 timer: kr. 2.000 (weekend og aften kr. 2.500)

Gruppe per time: kr. 1500 (der skal påregnes min. to-tre timer)

Individuelt per time: kr. 1295 (der skal påregnes min. to timer)

Kørselstillæg: kr. 800 per time (der regnes per påbegyndt halve time) og hertil statens kilometersats.

Kilometertillæg: statens kilometersats 2024: kr. 3,79 per kørt kilometer

Jeg arbejder med både professionelle fagfolk som sundhedspersonale og redningspersonale samt med virksomheder både privat og offentlige samt private.

De krisepsykologiske opgaver, jeg arbejder med, er blandt andet færdselsulykker, overfald, pludselige nærdødsfald og dødsfald, arbejdsulykker og andre typer af traumatiske hændelser. Jeg har blandt andet været meget involveret i det krisepsykologiske arbejde i forbindelse med skyderitragedien i Fields 3. juli 2022.