Ingen mennesker går gennem livet uden, at der fra tid til anden opstår en krise i tilværelsen. Det kan være et sammenfald af flere forhold, som udløser en krise og det kan være en enkeltstående begivenhed, som udløser en krise.

Kriser kan opstå som følge af både gode og dårlige livsbegivenheder. Generelt kan siges, at store ændringer i tilværelsen kan medføre en krise, samt hvis flere svære forhold på en gang gør mestring svær. Eksempler på kriser kan være skilsmisse, afslutning af uddannelse, opsigelse, overgang til pension, kritisk sygdom eller familieforøgelse.

Krise knytter sig til sorg på den måde, at der ofte i forbindelse med en krise er en form for tab, eksempelvis tab af partner, tab af job eller andet.

Krise kommer af det græske ord crisis og betyder vendepunkt. Væsentligst er, at uanset omstændighederne for krisen, at den bearbejdes således den ikke fastlåser den enkelte i situationen. Og det nok vigtigste forhold at vide i relation til kriser er, at intet varer ved således heller ikke kriser.