Stress er i vor tids samfund en stadig stigende udfordring, hvis løsning er en komplekst sammensætning af samfundsmæssige forhold og forandringer og individuelle krav og forventninger. 35.000 danskere er sygemeldt hver dag grundet stress. Ifølge Institut for Folkesundhed forventes at stress (tillige med depression) bliver den væsentligste kilde til sygdom i 2020.

Stress kan nå et omfang, hvor behandling er nødvendigt for at genskabe trivsel i livet. Jeg arbejder indgående med behandling af stress, hvor jeg afholder kurser, har gruppeforløb med fokus på arbejdsrelateret stress samt laver individuelt tilpassede behandlingsforløb.

Symptombilledet ved stress er præget af en lang række fysiske og psykiske symptomer. De fysiske symptomer man får, er bl.a. trykken for brystet, høj puls og hjertebanken, susen for ørerne, spændingshovedpine og muskelspændinger. Nogle af de psykiske symptomer er kort lunte, koncentrations- og hukommelsesbesvær, tankemylder og manglende overblik.

Ubehandlet og længerevarende stress kan føre til en række fysiske og psykiske lidelser. Bl.a. nedsat immunforsvar, hjertekarsygdomme, depression og angst.

Det er i første omgang væsentligt at få nedbragt stresssymptomerne, da disse er meget belastende og skræmmende og ofte forveksles med en fysisk lidelse. Eventuel fysisk lidelse skal altid udelukkes forud for behandling terapeutisk. Herefter er opgaven at udarbejde nye tanker og adfærdsmønstre. Desuden ændre eventuelle belastende livsvilkår og ad denne vej finde et nyt balancepunkt i tilværelsen, så fremtidig trivsel sikres.