I forbindelse med en opsigelse har mange hjælp og glæde af, at få talt forløbet af en opsigelse igennem og få skabt en ny retning for ens arbejdsliv. Vort arbejde udgør en stor andel af vort liv og der vil i forbindelse med en opsigelse opstå en større eller mindre krise afhængig af omstændigheder og forløb.

Mange mennesker oplever på et eller andet tidspunkt i livet, at blive opsagt i deres job. Tiltrods herfor betyder det for mange, at de oplever sig som den eneste. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at tale med en udestående og ad denne vej få hændelsen sat i perspektiv og finde en god ny retning for ens arbejdsliv.

En opsigelse er et tab og giver følelsen af at miste. Mange har en del af deres identitet knyttet til deres faglighed og være mellem job opleves derfor, som tab af en del af identiteten. Samtidig kan en del af ens sociale liv været knyttet til arbejdslivet og der opleves derfor også et tab af socialt liv. Desuden skaber situationen usikkerhed omkring fremtiden og der er mange nye valg, som skal gøres.

Et forløb vil typisk omhandle en bearbejdning af hændelsesforløbet. Håndtering af perioden mellem job, det være sig i ens opsagte job, som hvis man er blevet fritstillet. Sidst en fremadrettet plan for ens videre arbejdsliv, hvordan denne ændring kan få en positiv konsekvens for ens fremtidige arbejdsliv og måske livet generelt.