Sorg kan opleves i mange situationer og knytter sig ikke alene til, når nærtstående er gået bort. For sorg i forbindelse med andre forhold se venligst under afsnittet krise.

Alle oplever i livet at miste en nærtstående. Omstændighederne, relationen og tidspunktet har betydning for, hvorledes det opleves. Uanset dette er det smertefuldt at komme igennem en sorg.

Ingen sorgforløb er ens og tab af nærtstående opleves helt individuelt. Til trods herfor vil der typisk være en række faser i et sorgforløb, som de fleste kan genkende. Det er væsentligt at kende disse faser, således at man lettere kan håndtere dem og finde fodfæste igen.

Det vil ofte være en støtte at tale med pårørende, som også kendte den, som er gået bort. Til tider er dette dog ikke tilstrækkeligt, da sorg er individuelt og mange er nervøse for at belaste andre med deres sorg. Der kan være tabu knyttet til sorg og det kan derfor opleves svært at tale om.

I den forbindelse kan det være en hjælp at tale med en professionel udenforstående, som kan bidrage til forståelsen af en sorgproces og hvor naturlig den er. Desuden vil mange som mister opleve, at der går relativt lang tid, nogen gange 3 – 6 måneder, førend sorgen for alvor kommer til udtryk. På dette tidspunkt kan det syntes endnu sværere at tage det op med andre og det kan derfor være godt at tale med en udenforstående.

En professionel kan bidrage til forståelse af sorgprocessen og gradvis accept af tabet og til at få etableret tilværelsen igen på trods af tabet og genskabe livskvaliteten.