Mange har desværre oplevelsen af ikke at være god nok og de fleste kender følelsen fra tid til anden. Selvværd er ikke konstant, men kan variere fra tid til anden afhængig af, hvordan ens situation er.

For nogle er det dog en næsten konstant tanke om ikke at være god nok, som skaber selvbebrejdelser og et negativt syn på sig selv, som er ødelæggende for trivslen. Mange med lavt selvværd har nogle urealistiske tanker omkring, hvad de bør kunne mestre. For andre opstår det i forbindelse med nederlag og kan komme i kombination med for eksempel stress, depression og angst.

Et lavt selvværd knytter sig i høj grad til de tanker og antagelser, man gør omkring sig selv og sin situation. Kognitiv terapis særlige fokus på tanker og antagelser gør terapiretningen særlig anvendelig i forhold til lavt selvværd.

Et bedre selvværd gør livet lidt lettere, man gør sig færre tanker og bekymringer om, om det man gør, nu er godt nok. Og færre tanker omkring hvad andre tænker om en og det man gør. Således kan man bedre fokusere på at nyde, hvad man har og få handlet på de forhold, man ønsker at ændre.

Tør man stå ved, hvem man er og hvad man står for, kan man mærke, når ens grænser er ved at blive overskredet og kan sige fra. Man frustreres mindre og bliver mindre ked af det, da man ikke får gjort ting, som man måske egentlig ikke havde lyst til, men gjorde alligevel.

Dette letter også samspillet med andre mennesker. Det bliver tydeligere for andre, hvem man er og hvad man ønsker. Samtidig kommer man heller ikke til at overskride andres grænser ved måske at gøre ting for andre for at høste anerkendelse og som andre måske slet ikke har behov for.

Det betyder, at man er mere glad både i forhold til sig selv og i forhold omkring socialt samspil med andre.  Man kan stå ved egne behov og respektere andres, hvilket skaber ro i forhold til en selv og andre.

I kognitiv behandling finder man frem til de uhensigtsmæssige tankemønstre, som opretholder et dårligt selvværd og forstærker det. Man arbejder med at omstrukturere de negative og selvdestruktive tanker til noget mere positivt, konstruktiv og realistisk. Herved bliver det lettere at trives med sig selv og andre og mindre energikrævende at være til.